สามาระเปลี่ยนสีเส้นของ routing service ของ longdo ได้จากตรงไหนครับ

nitikorn.palm's picture

สามารถเปลี่ยนได้ครับ

ใช้คำสั่งนี้เลย map.Route.line('road', { lineColor: 'pink' });

https://map.longdo.com/docs/javascript/routing/routing-api

nitikorn.palm's picture

สามารถเปลี่ยนได้ครับ

ใช้คำสั่งนี้เลย map.Route.line('road', { lineColor: 'pink' });

https://map.longdo.com/docs/javascript/routing/routing-api