ขอนแก่น: แหนมลับแล ไม่ใช่ แหนมลิ้มแล

 http://map.longdo.com/?lat=16.43578866004944&long=102.83602854843139&res=16384&mode=icons&map=ms20&locale=th

"แหนมลับแล" เป็นร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ไม่ใช่ร้านอาหารครับ และชื่อร้านก็ไม่ใช่ "แหนมลิ้มแล" ด้วย