Samsung E-890 เล่นไม่ค่อยมันส์มือ

เรื่องของเรื่องคือมือถือรุ่นนี้มีแต่หน้าจอ Touch screen นะครับ ไม่มีปุ่มตัวเลขเอาไว้สั่งงานเลย ก็ได้แต่ใช้ปุ่ม cursor มาเลื่อนแผนที่ กับปุ่มซ้ายซูมภาพเข้า กับปุ่มขวาซูมภาพออก

ดังนั้น
กด 1 - รีโหลด = ทำไม่ได้
กด 9 - บุ๊คมาร์ค = ทำไม่ได้
กด * - ซูมเข้า = ทำได้ ใช้ปุ่มซ้ายใต้หน้าจอเอา
กด # - ซูมออก = ทำได้ ใช้ปุ่มขวาใต้หน้าจอเอา
กด 0 - ออก = ทำได้ ใช้ปุ่มวางสายเอา

 

ขอบคุณทีมงานที่พัฒนาโปรแกรมครับ