การลงไอคอน/โลโก้สถานที่ของท่านกับ Longdo Map

 1. แจ้ง ชื่อไอคอน/โลโก้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น "เบอร์เกอร์คิง", "Burger King"
 2. แจ้ง tag ที่ต้องการให้ติด tag กับสถานที่ที่เลือกใช้ไอคอน/โลโก้ของท่าน เช่น "Burger_King" (สามารถระบุได้มากกว่า 1 tag)

 3. (Longdo Map จะสามารถค้นหาสถานที่ที่ติด tag "Burger_King" ทั้งหมดได้โดยการใช้คำค้น "tag: Burger_King" เป็นต้น)

 4. ส่งภาพไอคอน/โลโก้สถานที่ ที่ต้องการให้แสดงบนแผนที่ ทั้งหมด 7 ภาพ (นามสกุลไฟล์ .png) ตามขนาดดังนี้
 5. กรณีไอคอน/โลโก้มีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  • - ไอคอนภาพสีขนาดเล็ก - ขนาด กว้าง 16 px, สูง 16 px (ตัวอย่าง: )
  • - ไอคอนภาพขาวดำขนาดเล็ก - ขนาด กว้าง 16 px, สูง 16 px (ตัวอย่าง: )
  • - ไอคอนภาพสีขนาดใหญ่ - ขนาด กว้าง 24 px, สูง 24 px (ตัวอย่าง: )
  • - ไอคอนภาพขาวดำขนาดใหญ่ - ขนาด กว้าง 24 px, สูง 24 px (ตัวอย่าง: )
  • - ไอคอนภาพสีขนาด 2x - ขนาด กว้าง 32 px, สูง 32 px (ตัวอย่าง: )
  • - ไอคอนภาพสีขนาด 3x - ขนาด กว้าง 48 px, สูง 48 px (ตัวอย่าง: )
  • - ไอคอนภาพสีขนาด 4x - ขนาด กว้าง 64 px, สูง 64 px (ตัวอย่าง: )
  กรณีไอคอน/โลโก้มีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • - ไอคอนภาพสีขนาดเล็ก - ขนาด กว้างไม่เกิน 40 px, สูง 16 px (ตัวอย่าง: )
  • - ไอคอนภาพขาวดำขนาดเล็ก - ขนาด กว้างไม่เกิน 40 px, สูง 16 px (ตัวอย่าง: )
  • - ไอคอนภาพสีขนาดใหญ่ - ขนาด กว้างไม่เกิน 60 px, สูง 24 px (ตัวอย่าง: )
  • - ไอคอนภาพขาวดำขนาดใหญ่ - ขนาด กว้างไม่เกิน 60 px, สูง 24 px (ตัวอย่าง: )
  • - ไอคอนภาพสีขนาด 2x - ขนาด กว้างไม่เกิน 80 px, สูง 32 px (ตัวอย่าง: )
  • - ไอคอนภาพสีขนาด 3x - ขนาด กว้างไม่เกิน 120 px, สูง 48 px (ตัวอย่าง: )
  • - ไอคอนภาพสีขนาด 4x - ขนาด กว้างไม่เกิน 160 px, สูง 64 px (ตัวอย่าง: )

 

หมายเหตุ: ทาง Longdo Map สงวนลิขสิทธิ์ที่จะพิจารณารับ, ไม่รับ, รับโดยมีการแก้ไข ภาพไอคอนที่ส่งมา และสามารถนำภาพไปใช้ในบริการต่างๆของ Longdo.com รวมถึงเผยแพร่ แจกจ่ายต่อสาธารณชนได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า