ประชาสัมพันธ์ Longdo Map

การเชื่อมโยงมายัง Longdo Map

ท่านสามารถนำ search box ไปแปะไว้ในเว็บของท่าน ตัวอย่างเช่น

HTML Source

<form action="http://map.longdo.com/" method=GET>

<a href="http://map.longdo.com/"><img src="/themes/longdo/logo-small.png" border=0></a>

<br><input type=text name="search" size=13>

<br><input type=submit value="ค้นหาในแผนที่">

</form>

Output