โปสเตอร์ประจำปี: 2552 2553 2554
  Longdo Map 2554 แผนที่ประเทศไทย แสดงภูมิประเทศ, เทือกเขา และ เขื่อน ต่างๆ

Longdo Map แจกฟรีแผนที่ Longdo Map 2554 แสดงภูมิประเทศ, เทือกเขา และเขื่อนในประเทศไทย ขนาด A1 4 สีสวยงาม เหมาะสำหรับไว้ดูทั่วไป หรือ แปะผนัง/ข้างฝา เสริมความรู้พื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ของท่าน และเข้าใจถึงที่่มาของทรัพยากรน้ำในประเทศ และหวังให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะอนุรักษ์ ร่วมกันดูแลแหล่งน้ำ ให้ลูกหลานมีทรัพยากรน้ำใช้อย่างพอเพียง มีการบริหารจัดการที่ดี แต่ละปีมีน้ำไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป โดยเราจะส่งทางไปรษณีย์ มีจำนวนจำกัด ส่งมาก่อนได้ก่อน หมดแล้วหมดเลย ผู้สนใจจะต้องเป็นสมาชิกของ Longdo.COM (สมัครฟรี) แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับตามรายละเอียดด้านล่าง


ในการขอรับแผนที่ฟรี ท่านจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้อย่างเคร่งครัด ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่ง Poster ให้กับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน **
 1. ผู้ขอรับปฏิทินต้องเป็นสมาชิกของ www.longdo.com (หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่)
 2. หากท่านเป็นสมาชิกของ Longdo แล้ว ให้ท่านลงชื่อเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ Longdo เพื่อทำการระบุข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง โดย
  • แก้ไขข้อมูลชื่อและที่อยู่ของท่านให้ถูกต้อง โดยเข้าไปแก้ไขที่ www.longdo.com/user > Edit > Personal information
  • ยินยอมข้อตกลงให้ส่งเอกสารและอื่นๆ ไปยังที่อยู่ของท่านได้ โดยการ check box ในหน้า Privacy โดยเข้าไปทาง www.longdo.com/user > Edit > Privacy
 3. พิมพ์เอกสาร PDF ใส่กระดาษขนาด A4 โดย คลิกเพื่อพิมพ์ที่นี่ (ท่านต้อง Login ด้วย username และ password เดียวกันกับข้างต้นก่อน จึงจะสามารถพิมพ์เอกสาร PDF ได้) แล้วติดแสตมป์ 9 บาท พับใส่ซอง (ติดแสดมป์ 3 บาทที่ซองด้วย ซึ่งเป็นคนละอันกับ แสดมป์ 9 บาทที่แปะบนกระดาษ A4 ที่พิมพ์ออกมา) ส่งมาที่
  "บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
  เลขที่ 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 21 ห้อง 2104
  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500"
 4. รอรับแผนที่ Longdo Map ทางไปรษณีย์

บริการเสริม: สำหรับท่านที่ไม่สะดวกทำขั้นตอนที่ 3 และ 4 ท่านสามารถทำข้อ 1 และ 2 แล้วให้ทางเราจัดส่งให้ก็ได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย 35 บาท (ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา, ไม่ลงทะเบียน, ไม่ EMS, ไม่รับประกันว่าจะถึงมือ) โดยท่านสามารถชำระเงินทาง PaysBuy โดยกดปุ่มด้านล่างนี้ แล้วแจ้งเราทาง e-mail ที่ info at mm.co.th โดยระบุ Longdo username ที่ท่านได้สมัครและกรอกที่อยู่ไว้แล้วตามขั้นตอนในข้อ 1, 2 (ทางเราจะส่งไปตามที่อยู่นั้น)

หมายเหตุ: *** บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จัดทำแผนที่ประจำปีนี้ขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใช้ Longdo โดยจัดทำเป็นของสมนาคุณ และไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่ผู้ขอรับจะต้องรับผิดชอบค่าส่งด้วยตนเอง จึงเป็นเหตุผลให้มีขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งท่านจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นอย่างเคร่งครัด และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะโดยฝ่ายใด ทำให้สุดท้ายท่านไม่ได้รับแผนที่ รวมถึงความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แผนที่นี้  *** บริษัทฯ จะจัดส่งแผนที่ให้เฉพาะท่านที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น และได้ส่งจดหมายที่สอดกระดาษ print out ที่ติดแสตมป์ครบตามจำนวนเงินเท่านั้น โดยจะนำส่งยังจุดให้บริการไปรษณีย์  *** บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการไม่ได้รับแผนที่ ถึงแม้ว่าท่านจะทำถูกขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็ตาม และไม่รับสอบถามปัญหาในเรื่องนี้ทางโทรศัพท์  *** ถ้าท่านปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นแสดงว่าท่านได้ยอมรับกฎกติกานี้  *** Longdo Map 2554 นี้ ใช้สำหรับแจกฟรีเท่านั้น ห้ามจำหน่าย