การประยุกต์ใช้

นอกเหนือจากการใช้งานต่างๆ เช่น การดูแผนที่, การค้นหาสถานที่ รวมถึงการป้อนสถานที่ใหม่ๆ ในหน้า Longdo Map (http://map.longdo.com/) นี้แล้ว, ตัวซอฟต์แวร์ Longdo Map ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เฉพาะทางตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น ในงานให้บริการข้อมูลต่อลูกค้า, งานด้านแผนที่และ GIS, งานด้านจราจรและการขนส่ง, งานด้านสาธารณสุข และอื่นๆ

ท่านที่สนใจการนำ Longdo Map ไปประยุกต์ใช้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด