โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ห้องดุสิตธานีฮอลล์
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555
เวลา 13:00-17:00 น.
http://longdo.com/p/A00141540
ศาลาแดง
สีลม
เวลา กิจกรรม
13:00-13:30 ลงทะเบียน
13:30-13:55 แนะนำ Longdo Map และมีอะไรใหม่ใน Longdo Map 2013
13:55-14:20 เปิดตัว Longdo Map API 2.0
14:20-14:45 การสำรวจด้วยระบบทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Mapping System)
นายวัชระชัย ประวัติเลิศอุดม - รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์ บริษัท นูแมพ จำกัด
14:45-15:15 พักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมบูธ
15:15-15:40 จะทำธุรกิจจากเทคโนโลยีบอกตำแหน่งได้อย่างไร (The Business of Location)
รศ. ดร. ไพศาล สันติธรรมนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์และแผนที่ระดับแนวหน้าของประเทศไทย
15:40-16:05 Longdo Map Business Solutions คำตอบด้านแผนที่สำหรับองค์กรและธุรกิจ
16:05-16:30 Longdo Traffic บริการข้อมูลสภาพจราจร real-time กรุงเทพฯ และประเทศไทย
16:30-17:00 Q&A
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 632 9700
เมล์ [email protected]

[Download brochure]