Longdo Map API แผนที่ประเทศไทย สำหรับองค์กร | สมัครใช้ API ฟรี

Longdo Map Solutions

โซลูชั่นด้านแผนที่ (Map API) และ GIS โดยคนไทย
ที่สามารถใช้ร่วมกับเว็บไซต์ของท่าน ผ่าน JavaScript API
หรือแอปพลิเคชันบนมือถือผ่าน Map SDK ทั้ง iOS และ Android
รู้จักกับ Longdo Map API

แสดงผลแผนที่และให้บริการอื่น ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว

ราคาคุ้มค่า แพคเกจเริ่มต้นถูกที่สุด

รองรับข้อมูลแผนที่จากผู้ผลิตแผนที่
หลายราย เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการที่แตกต่างกัน

มีทีม Support จากนักพัฒนาคนไทย
ที่พร้อมผลักดันธุรกิจของท่านร่วมกัน

Longdo Box

อุปกรณ์สำหรับให้บริการแผนที่ (Map Server) ภายในองค์กร
อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และข้อมูลแผนที่ เบ็ดเสร็จพร้อมใช้งานผ่าน API
ไม่จำกัดการใช้งาน ไม่ต้องจ่ายแผนที่รายปีอีกต่อไป

ความสำเร็จของการใช้แผนที่ในโครงการ

ที่นำไปใช้ร่วมกับระบบของภาครัฐและเอกชนมากมาย

Namtang Pitakprai Thailand Government Spending

Price Plan

ทดลองใช้งานฟรี ก่อนเลือกจ่ายตามแพคเกจที่เหมาะสมกับเว็บไซต์หรือ
ธุรกิจของคุณได้เอง ด้วยราคาที่คุ้มค่าที่สุด
Free Package
 • Map transactions
  < 800,000 / เดือน
 • Service transactions
  < 100,000 / เดือน
 • Limit 60 service transactions / นาที
 • Limit 5,000 service transactions / วัน
Starter Package
 • Map transactions
  < 2,500,000 / เดือน
 • Service transactions
  < 300,000 / เดือน
Basic Package
 • Map transactions
  < 5,000,000 / เดือน
 • Service transactions
  < 600,000 / เดือน
Other Packages
Online API
 • Service transactions
  > 600,000/เดือน หรือ unlimited
 • สำหรับการใช้งานที่มากขึ้น
Longdo Box (Map Server)
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน หรือจำนวนครั้งที่ใช้งาน
 • อัพเดทแผนที่ทุกปี
 • พร้อมใช้งานทันทีหลังติดตั้ง
การประยุกต์ใช้งาน

Information Portal

แสดงข้อมูลสถานที่ของสาขาย่อย จุดบริการและข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อื่นๆ สามารถแสดงได้ในภาพแผนที่ของเราซึ่งสามารถรวมเอาข้อมูลจราจรเข้าไปได้ด้วยเพื่อให้บริการข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ลูกค้าของบริษัท เช่น การแสดงพิกัดหน่วยงานราชการทั่วประเทศ

Fleet Management

แผนที่ของเราถูกใช้งานด้านโลจิสติกส์ได้อย่างลงตัว เช่น งานติดตามยานพาหนะหรือทรัพย์สินต่างๆ การบริหารจัดการขบวนรถส่งของ ฟีเจอร์อื่น ได้แก่ การคำนวณความเร็ว การใช้น้ำมัน รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อเดินทางออกนอกขอบรั้วที่กำหนด เช่น ระบบติดตามรถ พร้อมแสดงที่อยู่

Applications Areas

เลือกแสดงขอบเขต ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือวาดขอบเขตตามที่ต้องการได้ เหมาะสำหรับงานประเภทที่ต้องจัดการพื้นที่ในลักษณะต่าง ๆ หรือกำหนดขอบเขตการให้บริการ เช่น เว็บไซต์ค้นหารายชื่อ ส.ส. เลือกตั้งปี 62

บทความ

Titles

เนื้อหา

Titles

เนื้อหา

Titles

เนื้อหา