Recent Location (หมวดหมู่: สถานที่ราชการ)


Select category:

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขา ปักธงชัย
Longdo Map ID: A10145323Status: Waiting for approve
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Nakhon RatchasimaTransport Office (Pak Thong Cha)
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
คำบรรยายโดยย่อ en : Nok Ok, Pak Thong Chai, Nakhon Ratchasima 30150
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: DMAP_GBOOK
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-24 11:17:19
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
Longdo Map ID: A10187491Status: Waiting for approve
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Land Office in Lampang, Sop Prap
คำบรรยายโดยย่อ th : สบปราบ สบปราบ จ.ลำปาง 52170
คำบรรยายโดยย่อ en : Sop Prap, Sop Prap, Lampang 52170
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: aokkmutt@hotmail.com
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-24 11:20:48
สถานกักพืชหนองคาย
Longdo Map ID: A00007115Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Nong Khai Plant Quarantine Station
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
คำบรรยายโดยย่อ en : Nong Kom Ko, Muang Nong Khai, Nong Khai, 43000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-24 11:24:08
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
Longdo Map ID: A00008470Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Thung Fon Agriculture Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310
คำบรรยายโดยย่อ en : Thung Fon, Thung Fon, Udon Thani, 41310
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-24 11:29:29
สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์
Longdo Map ID: A00009156Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Manorom Agricultural Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3212 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
คำบรรยายโดยย่อ en : Provincial Highway 3212, Khung Samphao, Manorom, Chai Nat, 17110
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-24 11:35:45
หมวดการทางหลังสวน
Longdo Map ID: A00004827Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Lang Suan Highway Station
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
คำบรรยายโดยย่อ en : Tha Maphla, Lang Suan, Chumphon, 86110
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-24 11:41:26
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
Longdo Map ID: A10139441Status: Waiting for approve
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Phangnga Disaster Prevention And Mitigation Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงชนบทหมายเลข พง.3026 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
คำบรรยายโดยย่อ en : Rural Road PNA.3026, Tham Nam Phut, Mueang Phangnga, Phangnga 82000
โทรศัพท์: +6676460607เว็บไซต์: http://122.155.1.145/in.png-9.141/#s
ผู้ให้ข้อมูล: DMAP_GBOOK
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-24 11:41:49
ที่ว่าการอำเภอกิ่งกูด
Longdo Map ID: A00000856Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Kut District Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.เกาะกูด กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23120
คำบรรยายโดยย่อ en : Ko Kut, King Ampoe Ko Kut, Trat, 23120
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-24 11:43:06
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
Longdo Map ID: A00004333Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Chiang Rai Highway District 1
คำบรรยายโดยย่อ th : เลขที่ 429 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
คำบรรยายโดยย่อ en : 429, Rop Wiang, Muang Chiang Rai, Chiang Rai, 57000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-24 11:45:44
ด่านตรวจพืชช่องจอม
Longdo Map ID: A10180432Status: Waiting for approve
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Chong Jom Plant Quarantine Station
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
คำบรรยายโดยย่อ en : National Highway 214, Dan, Kap Choeng, Surin, 32210
โทรศัพท์: +6644147031เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: chjpqs@gmail.com
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-24 11:51:37