Recent Location (หมวดหมู่: ไม่แสดงไอคอน)


Select category:

สะพาน
Longdo Map ID: A00438119Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
คำบรรยายโดยย่อ en : Nong Bua Kaeo, Phayakkhaphum Phisai, Maha Sarakham, 44110
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-09 06:50:02
สะพาน
Longdo Map ID: A00443474Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3160 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
คำบรรยายโดยย่อ en : Provincial Highway 3160, Chiang Yuen, Muang Udon Thani, Udon Thani, 41000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-09 06:50:26
สะพาน
Longdo Map ID: A00443492Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงชนบทหมายเลข 7158 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
คำบรรยายโดยย่อ en : Rural Road 7158, Chiang Yuen, Muang Udon Thani, Udon Thani, 41000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-09 06:52:22
สะพาน
Longdo Map ID: A00443493Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3112 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
คำบรรยายโดยย่อ en : Provincial Highway 3112, Chiang Yuen, Muang Udon Thani, Udon Thani, 41000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-09 06:52:22
สะพาน
Longdo Map ID: A00431348Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
คำบรรยายโดยย่อ en : Tako, Thung Tako, Chumphon, 86220
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-09 06:58:22
สะพาน
Longdo Map ID: A00448534Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
คำบรรยายโดยย่อ en : Hat A-sa, Sanphaya, Chai Nat, 17150
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-09 07:09:23
สะพาน
Longdo Map ID: A00448536Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
คำบรรยายโดยย่อ en : Nam Tan, Inburi, Sing Buri, 16110
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-09 07:09:23
สะพาน
Longdo Map ID: A00453288Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงชนบทหมายเลข 7023 ต.นิคมพัฒนา กิ่ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
คำบรรยายโดยย่อ en : Rural Road 7023, Nikhom Phatthana, King Amphoe Nikom Pattana, Rayong, 21180
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-09 11:58:40
สะพาน
Longdo Map ID: A00415986Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1114 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
คำบรรยายโดยย่อ en : Provincial Highway 1114, Bang Krathum, Bang Krathum, Phitsanulok, 65110
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-09 16:45:05
สะพาน
Longdo Map ID: A00415987Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
คำบรรยายโดยย่อ en : Bang Krathum, Bang Krathum, Phitsanulok, 65110
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-09 16:45:07