Recent Location (หมวดหมู่: ไม่แสดงไอคอน)


Select category:

สะพาน
Longdo Map ID: A00422402Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
คำบรรยายโดยย่อ en : Thep Sedet, Doi Saket, Chiang Mai, 50220
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-02-25 19:38:41
สะพาน
Longdo Map ID: A00422611Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
คำบรรยายโดยย่อ en : Mueang Na, Chiang Dao, Chiang Mai, 50170
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-02-25 19:41:09
สะพาน
Longdo Map ID: A00422610Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงชนบทหมายเลข 7090 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
คำบรรยายโดยย่อ en : Rural Road 7090, Mueang Na, Chiang Dao, Chiang Mai, 50170
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-02-25 19:41:16
สะพาน
Longdo Map ID: A00433332Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงชนบทหมายเลข 7069 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
คำบรรยายโดยย่อ en : Rural Road 7069, Mo Thai, Chaiya, Surat Thani, 84110
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-02-25 20:41:56
สะพาน
Longdo Map ID: A00443909Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3161 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
คำบรรยายโดยย่อ en : Provincial Highway 3161, Non Thong, Na Yung, Udon Thani, 41380
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-02-25 21:36:11
บ้านบุรี
Longdo Map ID: A00330573Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Ban Buri
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1104 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220
คำบรรยายโดยย่อ en : Provincial Highway 1104, Tha Sak, Ampheoe Phichai, Uttaradit, 53220
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-02-25 22:06:50
บ้านหนองบัว
Longdo Map ID: A00330576Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Ban Nong Bua
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220
คำบรรยายโดยย่อ en : Tha Sak, Ampheoe Phichai, Uttaradit, 53220
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-02-25 22:06:55
สะพาน
Longdo Map ID: A00437205Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2083 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
คำบรรยายโดยย่อ en : Provincial Highway 2083, Pak Ruea, Maha Chanaphai, Yasothon, 35130
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-02-26 02:35:06
บ้านปากเลข
Longdo Map ID: A00354921Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Ban Pak Lek
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4006 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
คำบรรยายโดยย่อ en : Provincial Highway 4006, Phato, Phato, Chumphon, 86180
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-02-26 03:26:02
สะพาน
Longdo Map ID: A00412452Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bridge
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงชนบทหมายเลข 2001 ต.ศรีษะจรเข้น้อย กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
คำบรรยายโดยย่อ en : Rural Road 2001, Sisa Chorakhe Noi, King Amphoe Bang Sao Thong, Samut Prakan, 10540
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2018-02-26 03:27:18