Recent Location (หมวดหมู่: สถานศึกษา)


Select category:

โรงเรียนหนองน้ำใส
Longdo Map ID: A00065178Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Nong Nam Sai School
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงชนบทหมายเลข 3032 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
คำบรรยายโดยย่อ en : Rural Road 3032, Nong Nam Sai, Si Khiu, Nakhon Ratchasima, 30140
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2019-01-21 19:30:14
โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า
Longdo Map ID: A00065074Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Ban Makluea Kao School
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
คำบรรยายโดยย่อ en : Maklua Kao, Sung Noen, Nakhon Ratchasima, 30170
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2019-01-21 21:33:35
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47
Longdo Map ID: A10332825Status: Waiting for approve
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Ratchaprachanukhro 47 School
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
คำบรรยายโดยย่อ en : Sam Phraya, Cha-Am, Phetchaburi 76120
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: dmap_gbook
แก้ไขล่าสุด: 2019-01-21 22:56:08
โรงเรียนเมธาพัฒน์
Longdo Map ID: A10332858Status: Waiting for approve
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Metapaht primary school
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
คำบรรยายโดยย่อ en : Nong Bua Sala, Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima 30000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: http://www.metapaht.com/
ผู้ให้ข้อมูล: dmap_gbook
แก้ไขล่าสุด: 2019-01-22 02:37:24
โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
Longdo Map ID: A00065006Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Sena Rat Witthayakhan School
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
คำบรรยายโดยย่อ en : Chan Tuek, Pak Chong, Nakhon Ratchasima, 30130
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2019-01-22 07:59:24
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
Longdo Map ID: A00069020Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Ban Noen Pha Suk School
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
คำบรรยายโดยย่อ en : Watthana Nakhon, Wattana Nakhon, Sa Kaeo, 27160
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2019-01-22 08:19:45
โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร
Longdo Map ID: A00070026Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Wat Pho Kaset School
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงชนบทหมายเลข 7024 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
คำบรรยายโดยย่อ en : Rural Road 7024, Hua Samrong, Tha Wung, Lop Buri, 15150
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2019-01-22 08:22:38
โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์
Longdo Map ID: A00065014Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Bun Bandan Witthaya Nuson School
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
คำบรรยายโดยย่อ en : Klang Dong, Pak Chong, Nakhon Ratchasima, 30130
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2019-01-22 08:41:21
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน
Longdo Map ID: A00065404Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Ban Nong Wa En School
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงชนบทหมายเลข 3093 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
คำบรรยายโดยย่อ en : Rural Road 3093, Khun Thong, Bua Yai, Nakhon Ratchasima, 30120
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2019-01-22 08:50:15
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
Longdo Map ID: A00068003Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Ban Lao Nok Chum Witthayasan School
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
คำบรรยายโดยย่อ en : Don Han, Muang Khon kaen, Khon Kaen, 40260
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2019-01-22 09:50:05