react longdo map api

วิธีใช้ React ร่วมกับ Map API สร้างแผนที่ออนไลน์อย่างง่าย

January 10, 2020

React เป็น JavaScript Framework อีกหนึ่งตัวที่โด่งดัง และใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยในบทความนี้ จะอธิบายถึงวิธีการที่ใช้ React ร่วมกับแผนที่ออนไลน์อย่าง Longdo Map API สำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่ต้องมีส่วนประกอบของแผนที่ เหมือนกับที่เราสามารถ ใช้ Longdo Map API ร่วมกับ …