ปุ่มขวา หาแหลก

September 7, 2008

Longdo Map แนะนำความสามารถใหม่ที่ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดตำบลที่อยู่ของตำแหน่งที่สนใจ รวมถึงสถานที่ที่อยู่ในละแวกนั้นๆ โดยการเพียงกดเมาส์ปุ่มขวาบนพื้นแผนที่ ณ ตำแหน่งที่สนใจนั้นๆ รายละเอียดก็จะปรากฎขึ้นดังแสดงในภาพ ประกอบด้วย รายการสถานที่ที่ใกล้ตำแหน่งนั้น ที่อยู่ (ซอย/ถนน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) ของตำแหน่งนั้น (หากพบความผิดพลาด กรุณาแจ้งที่ forum)

Nu Raster Map 2.1

August 13, 2008

เมตามีเดีย เทคโนโลยี ร่วมกับ นูแมพ เปิดตัวข้อมูลภาพแผนที่รุ่นใหม่ Nu Raster Map 2.1 ในบริการ Longdo Map แล้ว โดยมีการปรับปรุงจากรุ่นก่อนหน้า (Nu Raster Map 2.0) ดังนี้ ข้อมูลปรับปรุงจากบริษัท …

Longdo Map Suggest

July 17, 2008

Longdo Map เปิดให้บริการความสามารถใหม่ “Suggest” หรือ การแนะนำคำค้นหาที่เป็นไปได้ โดยการป้อนคำ หรือเพียงบางส่วนของคำลงในช่อง ค้นหา (Search) ระบบจะแสดงรายการคำที่เป็นไปได้ บริการ Suggest นี้จะเป็นประโยชน์เวลาที่ต้องการการค้นหาชื่อสถานที่, ถนน, ขอบเขตการปกครอง เช่น ตำบล อำเภอ ที่จำตัวสะกดไม่ได้แม่นยำ …

LongdoMap Vista Gadget

January 3, 2008

LongdoMap Widget ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน Longdo Map สำหรับผู้ใช้ Microsoft Windows Vista มากขึ้น ในลักษณะคล้ายกับ LongdoDict Widget ของโครงการ Longdo Dictionary ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน LongdoMap Vista Gadget (สำหรับผู้ใช้ Microsoft Windows Vista เท่านั้น, …