เครืองมือวัดระยะทาง

September 7, 2008

เครื่องมือวัดระยะทาง (distance measurement tool) สามารถวัดระยะบนแผนที่ของเส้นที่ผู้ใช้กำหนดได้ วิธีการใช้งาน ให้กดที่ปุ่มไม้บรรทัดตรงมุมบนซ้ายของแผนที่ แล้วเริ่มกำหนดเส้นได้ โดยถ้าต้องการกำหนดจุดให้กดปุ่มเมาส์ซ้าย ถ้าต้องการจบให้กด double click ซ้าย ระยะทางของเส้นนั้นๆ จะปรากฎให้เห็นดังตัวอย่าง ถ้าต้องการลบเส้นที่วาดไปให้กดปุ่ม clear ที่เป็นสีแดงข้างปุ่มไม้บรรทัด ตรงมุมบนซ้ายของแผนที่เช่นกัน

หน้ารายละเอียดของสถานที่

September 7, 2008

สถานที่ที่แสดงอยู่บนแผนที่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงแก้ไขได้ โดยการกดที่คำว่า “รายละเอียด” หรือ ตรงชื่อสถานที่ด้านบน จะปรากฎหน้าเว็บแสดงรายละเอียดของสถานที่นั้นๆ ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ (ต้อง log-in เข้าสู่ระบบก่อน) โดยการกดที่ tab edit กดเมาส์ปุ่มขวา และกดที่คำว่า “รายละเอียด” เข้าสู่หน้าจอรายละเอียดของสถานที่นั้น สังเกตว่าท่านสามารถเข้าถึงหน้าเหล่านี้ได้ทาง web URL เช่นกัน …

ปุ่มขวา หาแหลก

September 7, 2008

Longdo Map แนะนำความสามารถใหม่ที่ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดตำบลที่อยู่ของตำแหน่งที่สนใจ รวมถึงสถานที่ที่อยู่ในละแวกนั้นๆ โดยการเพียงกดเมาส์ปุ่มขวาบนพื้นแผนที่ ณ ตำแหน่งที่สนใจนั้นๆ รายละเอียดก็จะปรากฎขึ้นดังแสดงในภาพ ประกอบด้วย รายการสถานที่ที่ใกล้ตำแหน่งนั้น ที่อยู่ (ซอย/ถนน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) ของตำแหน่งนั้น (หากพบความผิดพลาด กรุณาแจ้งที่ forum)

Nu Raster Map 2.1

August 13, 2008

เมตามีเดีย เทคโนโลยี ร่วมกับ นูแมพ เปิดตัวข้อมูลภาพแผนที่รุ่นใหม่ Nu Raster Map 2.1 ในบริการ Longdo Map แล้ว โดยมีการปรับปรุงจากรุ่นก่อนหน้า (Nu Raster Map 2.0) ดังนี้ ข้อมูลปรับปรุงจากบริษัท …