Longdo Map แจกโปสเตอร์แผนที่ประเทศไทย 2554 ฟรี

June 21, 2011

Longdo Map แจกโปสเตอร์แผนที่ประเทศไทย 2554 ฟรี ปีนี้เป็นภาพแผนที่ภูมิประเทศ (Terrain) แสดงเทือกเขาและแหล่งน้ำ สนใจขอรับด่วน ขอก่อนได้ก่อน หมดแล้วหมดเลย ดูรายละเอียด http://map.longdo.com/freeposter

Longdo Map Lite แผนที่ฉบับเบา

August 10, 2010

เชิญทดลองใช้งาน Longdo Map Lite เว็บแผนที่ประเทศไทยฉบับเบา เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการดูแค่แผนที่ ไม่ต้องการ log in หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่มีใน Longdo Map

เปิดตัวบริการ Longdo Traffic และ Longdo Mobile

August 15, 2009

ที่มา: http://www.mm.co.th/20090815-longdo-traffic-longdo-mobile Longdo.COM เปิดตัว 2 บริการใหม่ Longdo Traffic และ Longdo Mobile โดยจะให้บริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยพร้อมสภาพจราจรผ่านทางหน้าเว็บ และ โทรศัพท์มือถือ แบบ real-time สำหรับประชาชนชาวไทยโดย Longdo Traffic (http://traffic.longdo.com) จะเป็นบริการเว็บแผนที่ประเทศไทยที่มีข้อมูลสภาพจราจรใน กทม. โดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก ศูนย์บริการข้อมูลจราจรอัจฉริยะ http://traffic.thai.net/  ซึ่งเป็นโครงการขั้นทดลอง โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) (http://www.nectec.or.th) ร่วมกับ สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย โดยทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมในโครงการทดลองรับข้อมูลจากศูนย์แห่งนี้ในส่วนของสื่อเว็บและโทรศัพท์มือถือ (ในโครงการนี้ยังมีสื่อช่องทางอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ Car Navigator ติดรถยนต์) ซึ่งแหล่งข้อมูลหลักๆ ของศูนย์บริการข้อมูลจราจรอัจฉริยะในปัจจุบันจะมาจากกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจาก Forth, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ ข้อมูลรายงานสภาพอุบัติเหตุและจราจรโดยความร่วมมือของกองบังคับการตำรวจจราจร และ SAMART อีกทั้งยังมีข้อมูลภาพจากกล้องจราจรของ NECTEC เองและของ บก.จร.ด้วย จุดเด่นของบริการ Longdo Traffic คือ เป็นระบบแผนที่ที่ใช้งานง่าย และมีรายละเอียดสถานที่ (Point of Interests หรือ POI) …

แผนที่โหมดผสม (Hybrid)

June 16, 2009

Longdo Map เปิดให้บริการแผนที่โหมดผสม หรือ Hybrid โดยเป็นการนำแผนที่ถนนและสถานที่ของ Longdo Map มาซ้อนบนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของ Google Maps จะเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการดูภาพดาวเทียมควบคู่ไปด้วยกับแผนที่ปกติ วิธีใช้: กดตรงคำว่า Hybrid บนเมนู หรือ เข้าตรงที่หน้า http://map.longdo.com/hybrid