New Feature: Print out

August 12, 2007

นอกเหนือจากดูภาพแผนที่บนจอ, ท่านสามารถสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้แล้ว ขั้นตอนเพียงท่านลากแผนที่ และซูมไปยังบริเวณที่ต้องการ หลังจากนั้นให้กดเมาวส์ปุ่มขวา และเลือก Print Map โดยจะมีสองแบบ คือ A4 landscape สำหรับพิมพ์ตามแนวนอน Booklet สำหรับพิมพ์ออกมาแบบให้พับใส่กระเป๋าเสื้อได้ โดยมีหลายความละเอียดในแผ่นเดียว ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไฟล์นามสกุล PDF (เปิดได้ด้วย Adobe Acrobat …

New Feature: Map Snippet

May 31, 2007

ท่านที่เคยมีปัญหาไม่อยากวาดแผนที่ที่จะชี้ตำแหน่งไปยังหน่วยงานของท่าน หรือ จุดนัดพบ, feature ใหม่ของ Longdo Map อาจจะช่วยท่านได้ครับ Map Snippet ขั้นตอนการใช้งาน ลากแผนที่ไปยังจุดที่ต้องการแสดง ให้จุดนั้นอยู่ตรงกลางภาพ (กากบาทสีแดง) กดปุ่ม สร้าง Snippet บน Menu bar, จะเข้าสู่หน้าสร้าง URL เพื่อการเชื่อมต่อมายัง Longdo …

New Feature: MM Map API

May 31, 2007

เปิดบริการ MM MAP API ขั้นทดลองครับ สำหรับผู้ใช้สนใจจะนำแผนที่ในลักษณะคล้ายๆ กับ Longdo Map ไปแปะบนเว็บของตนเองซึ่งการทำงานจะแตกต่างจาก Map Snippet ตรงที่ Map Snippet นั้น จะเป็นการนำรูปภาพแผนที่ (PNG image) ไปแสดง ซึ่งมีข้อดีคือเร็วกว่า เหมาะสำหรับการแสดงภาพนิ่งๆ …

วิดิโอแนะนำการใช้งาน Longdo Map

May 18, 2007

สำหรับท่านที่สนใจลองดูว่า Longdo Map ทำอะไรได้บ้าง ทางเราได้พัฒนาวิดิโอแนะนำการใช้งาน Longdo Map (เป็น Flash ต้องติดตั้ง Adobe Flash Player Plugin ก่อน) ตามรายการดังนี้ครับ ตอนที่ 1: การใช้งาน Longdo …