Longdo Map API เปิดตัว Documentation ใหม่ ใช้พัฒนาร่วมกับระบบ Web Application

July 22, 2019

Longdo Map ผู้ให้บริการแผนที่ประเทศไทยและโลกในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ API (Application Programming Interface) ได้พัฒนาเว็บไซต์ คู่มือพัฒนาระบบตัวใหม่ ที่รวบรวมตัวอย่างการใช้งาน (Tutorial) อย่างง่ายและครบถ้วน เหมาะสำหรับนักพัฒนา (Developer) ที่ต้องการนำไปใช้ร่วมกับเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่น https://map.longdo.com/docs/ ข้อดี มีโค้ดตัวอย่างให้ Copy …

Longdo Map เพิ่มข้อมูลป้ายและสายรถเมล์ ขสมก. กรุงเทพ

February 10, 2018

Longdo Map บริการแผนที่ออนไลน์สัญชาติไทย (ไม่ใช่กูเกิ้ล) เพิ่มข้อมูลป้ายรถโดยสารประจำทาง ขสมก. รวมถึงสายรถเมลที่ผ่านป้ายนั้นๆ ในระบบ โดยมีข้อมูลกว่า 5,000 ป้ายหยุดรถ และ 457 สายรถประจำทาง ขสมก. ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยข้อมูลส่วนใหญ่มาจากโครงการ Yak โดย SmartVC …

Longdo Map จับมือ GISTDA ร่วมเผยแพร่ภาพดาวเทียมไทยโชติ (THEOS)

January 31, 2014

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA ร่วมมือกับ Longdo Map ในการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชติ หรือ THEOS ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าของเอง ผ่านเว็บไซต์ Longdo Map โดยประชาชนสามารถเปิดดูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ วิธีการคือเปิดเว็บไซต์ http://map.longdo.com/ แล้วเลือกโหมดแผนที่ให้เป็น “ดาวเทียม (ไทยโชติ)” ตามภาพ ดาวเทียมไทยโชต …

MM Map API จะปรับใช้แผนที่โลกเป็น default

August 2, 2011

สำหรับนักพัฒนาที่ใช้ MM Map API, สำคัญ MM Map API จะเปลี่ยนไปใช้แผนที่โลก (EPSG 3857) เป็น default ในวันที่ 1 ต.ค. 2554 จากเดิมที่ค่า default จะเป็นแผนที่ประเทศไทย …