ปัญหาการแสดงผลที่แตกต่างกันของแต่ละ browser

ทำไมสั่งวาดเส้นหรือโพลีกอน แล้วมีปัญหาเส้นหรือโพลีกอนไม่วาดบนแผนที่ เมื่อเปิดกับบราวเซอร์ IE (Internet Explorer) ?

 หากมีการสั่งวาดเส้นหรือโพลีกอนบนแผนที่ แล้วเกิดปัญหากับบราวเซอร์ IE ที่ไม่วาดเส้นหรือโพลีกอนบนแผนที่ (แต่แสดงผลบนบราวเซอร์อื่นๆได้อย่างถูกต้อง) อาจเกิดจากปัญหาดังนี้

 1. มีคำสั่ง style sheet ที่มากระทบกับ Element ของเส้นหริอโพลีกอน เช่น
  • การใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นตัว selector ในการกำหนด style ให้กับทุกๆ element

   <style type="text/css">  * {   margin: 0;   padding: 0;  } </style> 

   วิธีการแก้ไข: เลี่ยงไม่ให้ IE ถูกกำหนดด้วย style ในรูปแบบนี้ เช่น การใส่ :root เติมเข้าไปเพื่อไม่ให้ IE อ่านค่า และกำหนด style sheet สำหรับ IE แยกออกจากบราวเซอร์อื่น

   <style type="text/css">  :root * {   margin: 0;   padding: 0;  } </style>